FinTouch CostEffect BV
Cost Management is all about the balance between people and content!


Expertise gebieden

Cost Management 

Een essentieel instrument om te sturen op waarde toevoegende activiteiten binnen uw organisatie. Onze vergaande expertise op dit gebied in combinatie met onze nauwe samenwerking met CostPerform zorgen ervoor dat wij samen met u tot een perfect resultaat komen. In onze visie moet een klant na de initiële implementatie zelf het beheer kunnen uitvoeren. 

Business Cases

Grote investeringen en veranderingen hebben een groot effect op resultaten. Om een gedegen besluit te nemen is het verstandig om een goede kwantitatieve doorrekening te maken van de mogelijke effecten door een Business Case te bouwen. Onze business case models maken dynamische scenario analyses op cruciale parameters mogelijk.

Optimaliseren van (financiële) processen

Heldere (financiële) processen voorkomen fouten en daarmee onnodige (herstel)activiteiten en kosten. We stellen op basis van de inzichten in de organisatie en onze ervaring de processen op en zorgen ervoor dat deze ook  gedragen worden binnen uw organisatie.  


Organisatieverandering en het implementeren van nieuwe oplossingen is mensenwerk en vergt een nauwe samenwerken met de organisatie om tot mooie resultaten te komen. Het inrichten van instrumenten geeft pas resultaat als een organisatie de uitkomsten van de instrumenten accepteert en gaat gebruiken bij de dagelijkse werkzaamheden. Dit wordt bereikt door de instrumenten samen met de organisatie te ontwikkelen. 

Wij bespreken daarom graag met u de mogelijkheden op deze gebieden om samen een mooi resultaat neer te zetten.

Wij horen graag van u.